Bc. Petr Vaněk

Diplomová práce

Webový informační systém základní školy

Web-based information system of elementary school
Anotace:
Práce se zabývá studií a popisem pokročilejších technologií pro vývoj webových aplikací, analýzou, návrhem, částečnou implementací a testováním webového informačního systému základní školy. Navržený systém poskytuje ucelenou správu uživatelů, studijní i výukové agendy či organizačních záležitostí školy. V práci je zhodnocena situace v oblasti školských informačních systémů a blíže rozebrán soubor technologií …více
Abstract:
The thesis describes the study and description of the advanced technologies suitable for development of web-based applications, analysis, design, partial implementation and testing of web-based information system of elementary school. This system provides complete users management, management of teaching and learning and school organization management. In the thesis is evaluated the situation in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Hajn
  • Oponent: RNDr. Svatopluk Kalužík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky