Bc. Marcela Sýkorová

Bakalářská práce

Dokumentace zámeckého divadla v Litomyšli (Překlad direktoria z r. 1833 a Pamětní knihy zámeckého divadla. Technické vybavení.)

Record of the castles theatre in Litomyšl (Translation of technical script from 1833 and Memorial book of the castles theatre. Technical equipment.)
Anotace:
Stěžejní část této práce tvoří překlady pramenů, které mapují divadelní život na litomyšlském zámku za doby Valdštejnů - Vartenberků (Direktorium z r. 1833, Pamětní kniha zámeckého divadla v Litomyšli a část inventáře z r. 1828). Obsahuje také kapitoly týkající se technického vybavení divadla a jeho využití v Kotzebuově veselohře.
Abstract:
Translations of the theatre technical script from 1833 and the memorial book of the castle are the chief theme of this bachelor's work becuase many these records haven't been to translate. Also in this work is mention of theatre technical equipment in Litomyšl, therefore comparison for translate technical script is here.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Margita Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla