Theses 

Výživa telat do odstavu v návaznosti na technologii ustájení – Tomáš ČENĚK, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zootechnika / Zootechnika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Tomáš ČENĚK, DiS.

Bakalářská práce

Výživa telat do odstavu v návaznosti na technologii ustájení

Anotace: Bakalářská práce se zabývá výživou telat do odstavu v návaznosti na technologii ustájení. Celkový vývoj a zdravotní stav telat ovlivňují nejrůznější faktory nejen v období prenatálním, ale také v období postnatálním. Avšak úspěšným odstavem telat docílíme základ chovu skotu. Výživa významně ovlivňuje zdravotní stav a následně užitkové parametry telat. Pro úspěšnou ekonomiku chovu je velmi důležité zajistit návaznost technologie ustájení, což je hlavním vlivem chovu telat. V bakalářské práci je posuzován koncept výživy telat a jejich ustájení a další parametry ovlivňující jejich zdravotní stav a celkový welfare telat. V první části se pojednává o výživě telat z pohledu obecného. Poté především o mlezivovém období, které je považováno za základní prioritu tvorby budoucího stáda a následným mléčným obdobím, které tvoří důležitost až do následného odstavu. Ve druhé části se práce zabývá technologií ustájení v jednotlivých období, které jsou podstatné pro každý chov. Zde je také uvedena základní problematika nejčastějších chyb, které se v provozech vyskytují. V bakalářské práci jsou popsány koncepty výživy telat v zemědělském podniku a následné požadavky na ustájení telat. Tyto podmínky jsou brány za základní priority nejen tohoto chovu, ale i dalších subjektů spojených se zemědělskou výrobou. Závěrečná kapitola navrhuje několik možností řešení výživy telat.

Abstract: The Bachelor work deals calf nutrition to weaning in housing technology. The total development and health of calves influence of various factors, not only prenatal, but also in the postnatal period. However with successful weaning of calves We achieve basic of cattle breeding. Everything is dependent on maintenance, which is great for good health and production of calves parametres. For great economics of breed is very important to ensure relationship of stabling technology, which is the main aim of calves breeding. At the bachelor work is assessed the concept of calf nutrition a their housing and other parametres affected their health and general welfare of animal. At the first part of my work desribe the generally calf nutrition. After that especially colostrum period which is the best priority for great herd and milk period which is important as well to the weaning. At the second part the work describe housing technology of calves periods which is great for every breed. Here is too introducing chapter of the worst mistakes which we can see at the companies. The Bachelor work desribed concepts of calf nutrition at the agricultural company and their requirements for housing technology. This priority are very important for agricultural company and others subjects of farm production. At the end of my work recommended some resolutions of calves nutrition.

Klíčová slova: telata, výživa, opatření, ustájení, zdraví telat

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. František Lád, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53959 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

ČENĚK, Tomáš. Výživa telat do odstavu v návaznosti na technologii ustájení. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:59, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz