Bc. Simona Turečková

Diplomová práce

Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů

The phenomenon of singles and life satisfaction of single women and men
Anotace:
Diplomová práce se věnuje fenoménu singles v souvislosti s životní spokojeností. V teoretické části se zabývá definicí singles, vznikem singles a historickými spojitostmi. Dále zmiňuje výhody a nevýhody tohoto stavu a rovněž faktory, které k singlovství přispívají. Orientuje se i na partnerské vztahy, jejich vymezení, charakteristiku a činitele, kteří posuny ve formách vztahů ovlivňují a popisuje rovněž …více
Abstract:
The diploma thesis deals with phenomenon of singles in connection with life satisfaction. Theoretical part deals with definition of singles, formation of singles and its historical progressions. Further there are mentioned advantageous and disadvantageous of such status as well as factors contributing on singles. The thesis is also oriented to partner relations, their demarcation, characteristics and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Turečková, Simona. Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe