Bc. Pavla Řehořová

Diplomová práce

Kompetence veřejného ochránce práv v ČR

The Competence of the Czech Ombudsman
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza funkce českého ochránce práv na základě jeho kompetencí. Teoretická část práce je zaměřena na instituci ochránce obecně, na její vznik a možné formy, včetně vymezení pojmů kompetence a pravomoc. Následně je pozornost věnována zákonu č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, včetně jeho novelizací. Praktická část práce se zabývá rozborem několika vybraných …více
Abstract:
The subject of this thesis is to analyze the function of the Czech Ombudsman on the basis of his competence. The theoretical part is focused on the institution of the Ombudsman generaly, its creation and possible forms, including definitions of competence and authority. Subsequently, attention is paid to the Act No. 349/1999 Coll., on the Public Defender of Rights, including its amendments. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta