Radek ALEŠ

Bakalářská práce

Využití experimentální ekonomie pro úlohy podnikové ekonomiky

Utilization of Experimental Economics for Business Economy Problems
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací experimentální ekonomie v podnikové ekonomice. Autor práce si klade celkem tři cíle. Nejprve se snaží charakterizovat oblast experimentální ekonomie včetně jejího historického vývoje a shrnout základní metodologii při návrhu a realizaci ekonomických experimentů. V další části práce autor analyzuje možnosti využití experimentální ekonomie v podnikové ekonomice …více
Abstract:
This thesis deals with application of experimental economics in business economy. The author proposes a total of three goals. First goal, the author tries to characterize the field of experimental economics, including its historical development and also summarizing the basic methodology for the design and implementation of economic experiments. In the second goal, he analyzes the possibility of using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Ing. David Martinčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALEŠ, Radek. Využití experimentální ekonomie pro úlohy podnikové ekonomiky. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management