Radek ALEŠ

Bachelor's thesis

Využití experimentální ekonomie pro úlohy podnikové ekonomiky

Utilization of Experimental Economics for Business Economy Problems
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací experimentální ekonomie v podnikové ekonomice. Autor práce si klade celkem tři cíle. Nejprve se snaží charakterizovat oblast experimentální ekonomie včetně jejího historického vývoje a shrnout základní metodologii při návrhu a realizaci ekonomických experimentů. V další části práce autor analyzuje možnosti využití experimentální ekonomie v podnikové ekonomice …more
Abstract:
This thesis deals with application of experimental economics in business economy. The author proposes a total of three goals. First goal, the author tries to characterize the field of experimental economics, including its historical development and also summarizing the basic methodology for the design and implementation of economic experiments. In the second goal, he analyzes the possibility of using …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Ing. David Martinčík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ALEŠ, Radek. Využití experimentální ekonomie pro úlohy podnikové ekonomiky. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management