Ing. David ŽIŽLAVSKÝ

Diplomová práce

Projekt marketingové komunikace Střední školy obchodu a gastronomie Praktik, s.r.o.

Marketing communication project for Secondary school of business and gastronomy Praktik, Ltd
Anotace:
Teoretická část diplomové práce se zabývá především marketingovou komunikací ve školství. V analytické části je blíže představena společnost a provedena analýza situační i analýza stávající úrovně marketingové komunikace. Projektová část práce je již zaměřena na tvorbu efektivnějšího plánu marketingové komunikace, který by měl přispět k posílení image školy a zvýšení počtu uchazečů o studium na škole …více
Abstract:
Theoretical part of diploma thesis is primarily focused on marketing communication in a educational system. In the analytical part there is closely presented the organization and the contemporary and situational analysis of a marketing communication level. The project part of this dissertation is focused on the formation of effective marketing communication plan, which should support the school image …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 14937

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽIŽLAVSKÝ, David. Projekt marketingové komunikace Střední školy obchodu a gastronomie Praktik, s.r.o.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe