Bc. Rudolf Dočekal

Diplomová práce

Politika EU v oblasti energetiky

EU Policy on Energy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem problematiky evropské energetiky. Popisuje jednotlivé energetické zdroje a dopravní cesty, přičemž největší důraz je kladen na analýzu evropské energetické politiky a strategických cílů Evropské unie v této oblasti. Dále se práce věnuje energetickému mixu, dovozu a spotřebě energie z jednotlivých energetických zdrojů. V neposlední řadě jsou předmětem zájmu vztahy mezi …více
Abstract:
The diploma thesis studies the isme of European energy sector. It describes energy sources and transfer channels, while the main accent is put on the analysis of European energy policy and of the strategic goals to be achieved in this field. Further, the thesis treats the energetic mix, as well as import and consumption of energy from particular energy sources. Last but not least, the thesis tackles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Karásek
  • Oponent: Ing. Zbyněk Dubský, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS