Adam Bedřich

Bakalářská práce

Alternativní způsoby života v městském prostředí na příkladu dumpster divingu

Alternative Ways of Urban Life Style Shown on Examples of Dumpster Diving
Anotace:
Práce popisuje fenomén dumpster divingu v souvislosti s kontrakulturními, environmentálními a postmaterialistickými tendencemi v současné společnosti. Blíže kategorizuje jednotlivé přístupy, jejich motivace a ilustruje je na konkrétních příkladech. Kriticky hodnotí specifickou podobu českého prostředí a jeho vliv na lokální podobu dumpster divingu. Nabízí několik možností výkladu jako alternativního …více
Abstract:
The thesis drala with the phenomenon of dumpster diving in the kontext of contracultural, environmental and postmaterialistic trends in contemporary society. It categorizes several approaches, its motivations and describes them on particular examples. It critically evaluates specific czech environment and its influence on local form of dumpster diving. It offers several interpretations as a alternative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bedřich, Adam. Alternativní způsoby života v městském prostředí na příkladu dumpster divingu. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická