Bc. Lukáš Vančura

Bakalářská práce

Vytvoření počítačové hry typu server - klient

Developing a server - client computer game
Anotace:
Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá popisem hry Tic Tac Toe, vývojem multiplayeru a umělé inteligence ve hrách a genezí programovacího jazyka C++ a jeho předchůdce programovacího jazyka C. Praktická část se pak zabývá hlavními cíli této práce, tedy návrhem a implementací počítačové hry Tic Tac Toe, analýzou uživatelských požadavků na tuto hru, a jejím srovnáním s jejími konkurenčními …více
Abstract:
Bachelor work in its theoretical part contains description of game Tic Tac Toe, several types of multiplayer and artificial intelligence in games and lastly geneses of programming language C++ and its predecessor programming language C. The practical part deals with the main goals of this work, which is design and implementation of Tic Tac Toe computer game, analysis of user requirements and comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Renata Majovská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika