Nikola FUSOVÁ

Bakalářská práce

Britský a francouzský model vzdělávání na univerzitách třetího věku

The British and French Model of Education on Universities of the Third Age
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dvěma vzdělávacími modely, podle kterých jsou vedeny výuky na univerzitách třetího věku. Jedná se o francouzský a britský model vzdělávání. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části práce je objasnit pojmy stáří a změny se stářím spojené, dále vzdělávání seniorů, funkce, cíle a možné překážky, na které mohou uchazeči o studium narazit a vznik …více
Abstract:
The bachelor thesis is focusing on two different models of education, which are used to teach elderly. The models are called French model and British model. The bachelor thesis is divided in two parts. The first part is theoretical, the goal of this part is to explain the key worlds as an elderly, the changes in elderly, education of elderly people, the functions goals and barriers, which can be met …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUSOVÁ, Nikola. Britský a francouzský model vzdělávání na univerzitách třetího věku. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta