Bc. Michaela Karhánková

Diplomová práce

Úloha proteinu RAB-8 v rámci obranné reakce rostlin tabáku

The role of RAB-8 protein within the defence reaction of tobacco plants
Anotace:
Protein Rab8 patří do rodiny Ras proteinů a hraje důležitou roli v membránovém přenosu. Rab GTPasy se podílejí na regulaci a jsou lokalizovány na cytosolické straně intracelulárních membrán. Naší úlohou bylo sledování změn transkriptu genu izoforem proteinů Rab8 a Rab7 a dále transkriptů genů pro malát dehydrogenasu (ME), cytoplasmatickou glutamin synthetasu (Gln) a cytosolickou glyceraldehyd-3-fosfát …více
Abstract:
Rab8 protein is a member of the Ras protein family and plays an important role in membrane transport. Rab GTPases are localized on the cytosolic side of the intracellular membranes and take role in regulation processes.. In our work, we studied the changes in transcripts for genes malate dehydrogenase (ME), cytoplasmic glutamin synthase (Gln) and cytosolic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.