Mgr. Barbora Bohuslava Ulrychová

Diplomová práce

Distanční výuka TV a obezita v době pandemie COVID-19 pohledem učitelů na 1. stupni

Distance teaching of physical education and obesity during the COVID-19 pandemic from the perspective of primary school teachers
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice distanční výuky tělesné výchovy na prvním stupni základních škol v České republice. Jejím hlavním cílem bylo provést dotazníkové šetření a navrhnout doporučení pro úspěšnou distanční výuku tělesné výchovy pro učitele prvního stupně se zaměřením prevenci obezity žáků. Tato doporučení byla navržena s ohledem na klíčové faktory úspěchu distanční výuky tělesné výchovy …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of distance learning of physical education at the first stage of primary schools in the Czech Republic. Its main goal was to conduct a questionnaire survey and propose recommendations for successful distance learning of physical education for primary school teachers. All that with a focus on the prevention of pupils' obesity. These recommendations were designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Trávníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta