Jana PETŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Komparation ausgewählter E-Learning-Lehrwerke (EM Brückenkurs, EM Hauptkurs). Thema: Komparation ausgewählter E-learning-Lehrwerke (EM Brückenkurs und EM Hauptkurs)

Comparison of e-learning exercises for the textbooks em neu Brückenkurs and hauptkurs and their effectiveness in the teaching of Germen language in secondary schools
Abstract:
This work deals with various form of e-learning and e-learning exercises. In particular it concentrates on exercises that were created within the ESF project "Support of foreign languages" as an e-learning support to textbooks em neu Brückenkurs a Hauptkurs. The paper focuses on the advantages and disadvntages od e-learning in terms of teachers and deals with copyright programs under which the e-leraning …více
Abstract:
Práce se zabývá různými formami e-learningu a e-learnigových cvičení. Zejména cvičeními, která byla vytvořena v rámci projektu ?Podpora jazyků? jako e-learningová podpora k učebnicím em neu Brückenkurs a Hauptkurs. Zaměřuje se na výhody a nevýhody e-learningu z hlediska učitelů a zabývá se autorskými programy, na základě kterých byla e-learningová cvičení vytvořena.Součástí práce je struktura učebnic …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETŘÍKOVÁ, Jana. Komparation ausgewählter E-Learning-Lehrwerke (EM Brückenkurs, EM Hauptkurs). Thema: Komparation ausgewählter E-learning-Lehrwerke (EM Brückenkurs und EM Hauptkurs). Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta