Bc. Šárka MAŇASOVÁ

Bakalářská práce

Aktivita,tvořivost a samostatnost detí ve volném čase

Activity, Creativity and Self-reliance of Childern in their Leisure Time
Anotace:
Cílem této práce je přiblížit aktivity a zájmy dětí ve volném čase a mimo vyučování. K tomuto autorka použila metody výzkumu pomocí dotazníku. Bylo osloveno 100 respondentů ve věku od 12 do 14 let. Teoretická část se zabývá různými pohledy na volný čas, výchovnou a vzdělávací činnost mimo školu a školskými zařízeními pro výchovu mimo vyučování. Praktická část přináší výsledky průzkumu převedené do …více
Abstract:
The main target of this Bachelor Thesis is to focus and approach to the activities, interests and hobbies of children in their leisure time. To reach this author used regular Question-naire Method. There were 100 informants age from 12 to 14 asked to response the ques-tions. The theory is concerned to leisure time aspects along with the out of school enlightenment. The practical part brings all the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2006
Identifikátor: 4027

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇASOVÁ, Šárka. Aktivita,tvořivost a samostatnost detí ve volném čase. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzitní institut

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika