Mgr. Martina Jetmarová

Bakalářská práce

Zhodonocení postupů sociální práce s žadateli o azyl v České republice a Nizozemí

Evaluation of social work practice with asylum seekers in the Czech Republic and the Netherlands
Anotace:
Tato práce se pokouší o zhodnocení postupů sociální práce s žadateli o azyl. Hodnoceny a vzájemně porovnávány byly azylové systémy v České republice a v Nizozemí. V teoretické části je popsána migrační politika jednotlivých států, její vývoj a současný stav. Následuje popis institucí, které vstupují do azylového procesu a snaha vysvětlit co obnáší sociální práce s žadateli o azyl a jaká jsou její specifika …více
Abstract:
This thesis tries to evaluate methods of social work with asylum seekers. Asylum systems of Czech Republic and the Netherlands were evaluated and compared. In theoretical part was described the asylum policy of the states and the progress of it. It follows describing of institutions in the process of asylum procedure and explanation what about the social work with asylum seekers is and the particularity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií