Giacomo Donini

Diplomová práce

Strategic analysis of accommodation facility in Prague

Strategická analýza ubytovacího zařízení v Praze
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení strategické analýzy ubytovacího zařízení v Praze. Na základě analýzy bude posuzován aktuální stav společnosti a budou předloženy návrhy na potencionální vylepšení a upevnění pozice na trhu s ubytovacími službami.Práce je rozdělena na dvě hlavní části, na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje pojmy potřebné k provedení analýzy od terminologie …více
Abstract:
The main aim of the diploma thesis was to perform a strategic analysis of selected accommodation facility in Prague. Based on the analysis, the current state of the company will be assessed and proposals for possible improvements and strengthening of its market position will be presented.The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part explains all the concepts …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: František Poborský
  • Oponent: Roman Mysin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74332