Beáta Tkáčiková

Bakalářská práce

Špecifiká zabezpečenia hypotekárneho úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou

Specifics of the security of a mortgage loan secured by real estate
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on "Specifics of securing mortgage loans secured by real estate." This work is divided into two main parts - theoretical and analytical part. In theoretical part, the first chapter to issue, is focused on the history of mortgage banking from its first recorded reference till the active entry of mortgage banking to Slovakian market. The second chapter focuses on mortgage …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na „Špecifiká zabezpečenia hypotekárneho úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou“. Naša práca je rozdelená do dvoch hlavných častí a to teoretickej časť a analytickej časť. V teoretickej časti ako úvod do problematiky sme sa zamerali na históriu hypotekárneho bankovníctva od prvých zmienok až po aktívne vstúpenie hypotekárneho bankovníctva na slovenský trh. V druhej kapitole …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Ján Svrček, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku