Ing. Martin Cenek

Bakalářská práce

Programy prevence negativních jevů v mezilidských vztazích na konkrétním pracovišti podniku

Prevention programs of negative aspects in human relations in the specific workplace in a company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Programy prevence negativních jevů v mezilidských vztazích na konkrétním pracovišti podniku“ je rozbor situace z hlediska negativních jevů na konkrétním pracovišti a návrh programu, který by pomohl stávající situaci vylepšit. První část je tedy teoretická a popisuje, jaké formy negativních jevů mohou na pracovišti nastat. Druhá část je praktická a zabývá se analýzou konkrétního …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Prevention programs of negative aspects in human relations in the specific workplace in a company” is to analyze negative aspects on the specific workplace and to design some program that should improve the situation. The first part is more theoretic and is concentrated on kinds of negative aspect that can happen. The second part is practical. It is about the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Lenka Jaterková
  • Oponent: Ing. Michal Kozub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta