Bc. Michal Doležel

Bachelor's thesis

Folklorismus v Sokole. Lidová kultura jako zdroj národní identity sokolské organizace v letech 1862-1948.

Folklorism in Sokol. Folk culture as a source of national identity of Sokol organization in the years 1862 to 1948.
Abstract:
Snahou předkládané práce je zobrazit sokolskou organizaci jako sociálně inženýrský projekt, jehož cílem bylo homogenizovat českou společnost a budovat si vnější fasádu v intencích českého nacionalismu. K tomuto účelu aplikoval Sokol do svých rituálů a vizuality prvky tradiční lidové kultury. Bakalářská práce sleduje vývoj těchto inkluzivních snah a implementaci folkloristických prvků do rámce sociálních …more
Abstract:
The aim of this work is to show the Sokol organization as a social engineering project, which aimed to homogenize Czech society and build the external facade in terms of Czech nationalism. For this purpose, Sokol applied to their rituals and visuality the elements of traditional folk culture. Bachelor thesis follows the development of these inclusive efforts and the implementation of folkloristic elements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Ethnology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.