Bc. Michal Doležel

Bachelor's thesis

Folklorismus v Sokole. Lidová kultura jako zdroj národní identity sokolské organizace v letech 1862-1948.

Folklorism in Sokol. Folk culture as a source of national identity of Sokol organization in the years 1862 to 1948.
Anotácia:
Snahou předkládané práce je zobrazit sokolskou organizaci jako sociálně inženýrský projekt, jehož cílem bylo homogenizovat českou společnost a budovat si vnější fasádu v intencích českého nacionalismu. K tomuto účelu aplikoval Sokol do svých rituálů a vizuality prvky tradiční lidové kultury. Bakalářská práce sleduje vývoj těchto inkluzivních snah a implementaci folkloristických prvků do rámce sociálních …viac
Abstract:
The aim of this work is to show the Sokol organization as a social engineering project, which aimed to homogenize Czech society and build the external facade in terms of Czech nationalism. For this purpose, Sokol applied to their rituals and visuality the elements of traditional folk culture. Bachelor thesis follows the development of these inclusive efforts and the implementation of folkloristic elements …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Historical Sciences / Ethnology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.