Bc. Nikol Svobodová

Bakalářská práce

Právní regulace nakládání s nebezpečnými odpady

Legal Regulation of Hazardous Waste Management
Anotace:
Nebezpečný odpad se řadí mezi velmi významná rizika kontaminace životního prostředí. Z tohoto důvodu je v bakalářské práci proveden rozbor právních aspektů nakládání s nebezpečným odpadem. Pozornost je zejména zaměřena na právní prostředky, kterými jsou regulovány povinnosti při nakládání s nebezpečným odpadem v místě jeho vzniku, přepravě i jednotlivých způsobech nakládání, jako je například spalování …více
Abstract:
The hazardous waste belongs to the most important risks of environment contamination. Based on this fact, this bachelor work is focused on juristic aspects for hazardous waste management. Legal advice for regulation of liability in waste management (source of waste, waste transfer, types of waste management – waste combustion, transport and landfilling) are discussed. Sorts of hazardous waste are listed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta