Kristýna PETKOVOVÁ

Diplomová práce

Vybrané podoby sci-fi v české a světové literatuře

The chosen forms of sci-fi in czech and world literature
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá romány Ondřeje Neffa, Jana Kovanice, Marca Elsberga a Williama R. Forstchena jako vybranými vědeckofantastickými díly s postapokalyptickou tématikou. V úvodu se věnuje vývoji české a zahraniční vědecko-fantastické literatury. Interpretuje je formou komparace a všímá si příznačných témat a motivů, které vybraná díla spojují. V závěrečné části sumarizuje poznatky …více
Abstract:
The submitted diploma thesis is devoted to the novels of Ondřej Neff, Jan Kovanic, Marc Elsberg and William R. Forstchen as chosen sci-fi literary pieces of work focused on the theme of post-apocalypse. The initial part deals with the development of Czech and foreign science-fiction. It interprets the novels by means of comparison and is attentive to symptomatic themes and motifs which the analysed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETKOVOVÁ, Kristýna. Vybrané podoby sci-fi v české a světové literatuře. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující