Theses 

Využití rekuperace při jízdě vlaku – Luboš Mikula

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Dopravní technika a technologie

Luboš Mikula

Bakalářská práce

Využití rekuperace při jízdě vlaku

Use of Recuperation During Train Movement

Anotace: Bakalářská práce se zabývá využitím rekuperačního brzdění u kolejových vozidel. V této práci navrhuji řešení stále se zvyšujících nároků na úsporu energie a také pro zvýšení konkurenceschopnosti drážní dopravy. V úvodní části stanovím základní veličiny určující množství spotřebované energie. Poté analyzuji jednotlivé provozní podmínky, při kterých je možné rekuperaci využívat. Z těchto získaných informací následně navrhnu jízdní strategie, s největším přínosem rekuperačního efektu. U těchto strategií poté výpočtem ověřím možné úspory energie v reálném provozu.

Abstract: Bachelors work deals with the usage of energy recuperation during rail vehicles braking. I will suggest a method how to solve the rising demands on energy consumption and the requirement to increase the competitiveness of railway transportation. At first, I determine base quantities determining the amount of consumed energy. After that, I analyse different operating conditions with possible usage of recuperation effect. From this information then creates drive strategies with the highest recuperation effect. These strategies are then verified with calculations.

Klíčová slova: rekuperace, brzdění, energie, kolejová vozidla

Keywords: recuperation, braking, energy, trains

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Jaromír Široký
  • Oponent: Josef Neugebauer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 11:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz