Bc. Miroslav Kašpar

Diplomová práce

Analýza procesů xylogeneze a floemogeneze u jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) ve dvou vegetačních obdobích

Analysis of xylogenis and floemogenesis of Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) during two growing seasons.
Anotace:
KAŠPAR M.: Analýza procesů xylogeneze a floemogeneze u jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) ve dvou vegetačních obdobích.Diplomová práce je zaměřena na zjištění a vyhodnocení tvorby dřeva a lýka smrku ztepilého během vegetačním období 2015 a 2016 na výzkumné ploše Rájec – Němčice. Na ploše bylo vybráno 6 reprezentativních stromů, ze kterých byly periodicky odebírány vzorky. Ze získaných …více
Abstract:
KAŠPAR M.: Analysis of xylogenis and floemogenesis of Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) during two growing seasons.The thesis deals is focused on finding and evaluating the creation of wood and phloem of Norway spruce during the vegetation period 2015 and 2016 at the reasearch area Rájec-Němčice. Six representative trees were selected on the surface and samples were taken periodically. Permanent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta