Mgr. Shubhendu Prakash

Diplomová práce

Simulation and Evaluation of Security Amplification Protocols for WSN on ns-2

Simulation and Evaluation of Security Amplification Protocols for WSN on ns-2
Anotace:
Dosažení odpovídající bezpečnosti bezdrátových senzorových sítí (WSNs) je a výzva kvůli omezenému hardwaru, výpočetní síle a energii zdroje dostupné s uzly WSN. Zesílení zabezpečení (SA) pro zabezpečení WSN je alternativou konvenční způsoby zabezpečení sítí WSNs. Zvýšení bezpečnosti je a proces self-healing WSN, kde je zlepšena bezpečnost spojení prostřednictvím pravidelné aktualizace šifrovacích klíčů …více
Abstract:
Achieving adequate security of Wireless Sensor Networks (WSNs) is a challenge due to limited hardware, computational power and energy resources available with the WSN nodes. Security Amplification (SA) for WSN security is an alternative to resource-intensive conventional methods for securing WSNs networks. Security Amplification is a process of self-healing of WSNs where the link security is improved …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.)