Mgr. Shubhendu Prakash

Master's thesis

Simulation and Evaluation of Security Amplification Protocols for WSN on ns-2

Simulation and Evaluation of Security Amplification Protocols for WSN on ns-2
Abstract:
Dosažení odpovídající bezpečnosti bezdrátových senzorových sítí (WSNs) je a výzva kvůli omezenému hardwaru, výpočetní síle a energii zdroje dostupné s uzly WSN. Zesílení zabezpečení (SA) pro zabezpečení WSN je alternativou konvenční způsoby zabezpečení sítí WSNs. Zvýšení bezpečnosti je a proces self-healing WSN, kde je zlepšena bezpečnost spojení prostřednictvím pravidelné aktualizace šifrovacích klíčů …more
Abstract:
Achieving adequate security of Wireless Sensor Networks (WSNs) is a challenge due to limited hardware, computational power and energy resources available with the WSN nodes. Security Amplification (SA) for WSN security is an alternative to resource-intensive conventional methods for securing WSNs networks. Security Amplification is a process of self-healing of WSNs where the link security is improved …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2019
  • Supervisor: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky