Alena Šťastná

Bakalářská práce

Správa pojistného na úseku sociálního zabezpečení

Administration of Insurance on the Social Security Department
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je správa pojistného na úseku sociálního zabezpečení zejména z pohledu organizace procesu výběru pojistného, úspěšnosti výběru pojistného a vymáhání pohledávek z předpisů pojistného. Cílem je charakterizovat systém správy pojistného na sociální zabezpečení a posoudit úspěšnost tohoto systému v oblasti vymáhání pohledávek za období let 2005 – 2010 v podmínkách Okresní správy …více
Abstract:
The subject of my Bachelor´s work is the insurance control at the Social Security Department. I would like to point out especially the insurance drawings, the sucess in the insurance drawings and debts recovery. The aim is to distinguish the system of the insurance control and to judge the sucess of this system in the sphere of debts recovery in the period from 2005 to 2010 at the District Social Security …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Iveta Vrabková
  • Oponent: Jaroslava Müllerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava