Jan Škubal

Bakalářská práce

Městská hromadná doprava pro město Česká Třebová

The public transport system for Česká Třebová
Anotace:
Tématem bakalářské práce je zavedení městské hromadné dopravy ve městě Česká Třebová. Práce začíná analýzou současné obsluhy linkovými autobusy. V další části je vypracován návrh řešení obsluhy města městskou hromadnou dopravou. V poslední části je provedeno vyhodnocení návrhu po technické stránce.
Abstract:
The topic of the bachelor work is introduction of urban public transport system in the city Česká Třebová. The work begins with analysis of current line bus operating. The solution of new public transport system is suggested in the next part of work. Evaluation of suggested public transport system is in the last part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škubal, Jan. Městská hromadná doprava pro město Česká Třebová. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů

Práce na příbuzné téma