Theses 

Marketingový mix strojírenského podniku – Ing. Jakub Lustyk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jakub Lustyk

Bakalářská práce

Marketingový mix strojírenského podniku

Marketing mix of engineering company

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je implementace mých dosavadních poznatků a vědomostí o marketingu a marketingových analýzách do konkrétního strojírenského podniku Rieter CZ s.r.o. V první části se věnuji situační marketingové analýze, poté stanovím Porterovy síly, tj. základní dodavatelé a odběratelé. Dalším bodem bude samotná tvorba marketingového mixu a posledním bodem je zaměření na podporu a strategii prodeje. Též v závěru doporučím změny v marketingovém mixu, což by mělo mít za následek zvýšení prodejů ve firmě.

Abstract: The subject of this bachelor study is implementation of my actual knowledge of marketing and marketing analysis to a particular engineering company Rieter CZ ltd. In the first part I will pay attention to situational marketing analysis, then I will set the Porter powers, that means basic suppliers and purchasers. The next point will be the creation of marketing mix, which leads to the last point and that is targeting into support and strategy of sales. In the end I recommend changes in marketing mix that will result in increase of sales in company.

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix, Porterova analýza pěti sil, Rieter, produkt, cena, propagace, distribuce, dodavatel, odběratel, koncern, firma Marketing, marketing mix, Porter analysis of five powers, product, price, promotion, place, supplier, purchaser, company

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:46, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz