Bc. Dominika Paulíková

Bakalářská práce

Odvětví cestovního ruchu v České republice v kontextu Evropy

Tourism sector in the Czech republic in the European context
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Odvětví cestovního ruchu v České republice v kontextu Evropy. Práce se konkrétně zaměřuje na zahraniční cestovní ruch hlavních měst Visegrádské čtyřky, tedy Prahy, Budapešti, Varšavy a Bratislavy, v období od roku 2015 do roku 2018. Cílem práce je na základě zahraničního cestovního ruchu daných metropolí zjistit, proč je nejvíce navštěvovaná Praha. První část práce se věnuje …více
Abstract:
Theme of the bachelor´s dissertation is Tourism sector in the Czech Republic in the European context. The thesis namely focuses on foreign tourism of capitals of the Visegrad Four, Prague, Budapest, Warsaw and Bratislava, in the period from 2015 to 2018. The aim of the thesis is to ascertain based on the foreign tourism why Prague is the most visited. The first part of the dissertation deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/iejly/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze