Mgr. Tereza Warchilová

Bakalářská práce

Studium koroze konstrukčních materiálů pro tepelné výměníky jaderných reaktorů pomocí LA-ICP-MS a ICP-OES

Study of corrosion of structural materials for a nuclear raector cooling circuit by means of LA-ICP-MS
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací parametrů LA-ICP-MS pro studium rozložení kovů v ocelích, které byly vystaveny působení taveniny fluoridové soli. Díky navržené metodě kvantifikace bylo možné vytvořit 2D mapy zobrazující zastoupení jednotlivých kovů v oceli. Teoretická část studuje problematiku tavenin solí, jejich vliv na korozi a využití v jaderné energetice.
Abstract:
This bachelor thesis deals with optimalization of LA-ICP-MS parameters. Lateral distribution of metals in steels exposed to molten fluoride salt was studied. Due to the proposed quantification method it was possible to create 2D maps of individual elements of steel surface. In the theoretical part of this thesis the molten salt problems, their influence over corrosion and their use in nuclear engineering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta