Bc. Veronika Kovalová

Diplomová práce

Hardware hacking a circuit bending jako umělecké strategie

Hardware hacking and circuit bending as art strategies
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá aktuální problematikou uměleckých strategií v oblasti modifikace a vytváření hudebních nástrojů s využitím postupů hardware hacking a circuit bending. První část se soustředí na historické a kulturní konotace a zároveň poukazuje na vývoj a druhy modifikace hudebních nástrojů, včetně představení hlavních hudebních stylů pro postupy hardware hackingu. Hlavní tématická část …více
Abstract:
This thesis deals with current issues of art strategies in the area of modification and creation of musical instruments with the use of hardware hacking and circuit bending. The first part focuses on historical and cultural connotations and at the same time it points at the development and types of modification of musical instruments, including the introduction of main musical styles for the hardware …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií