Mgr. Michal BŘEŽNÝ

Doctoral thesis

Hluboce založené sesuvy slezské jednotky Moravskoslezských Beskyd

Deep-seated landslides in the Silesian unit of the Moravskoslezské Beskydy Mountains
Abstract:
Landslides are important geomorphic agents which shape topography of the mountains. This dissertation thesis consists of three studies, each focusing on different aspects of deep-seated landslides morphology, development, timing and triggering mechanisms. Studied landslides are located in the Moravskoslezské Beskydy Mts., the highest mountain range of the Outer Western Carpathians in Czechia. The first …viac
Abstract:
Sesuvy se významně podílejí na modelování reliéfu pohoří. Nejinak je tomu i v Moravskoslezských Beskydech, nejvyšším pohoří Vnejších Západních Karpat na území Česka. Tato disertační práce se ve třech dílcích studiích zabývá problematikou hluboce založených sesuvů a to z několika aspektů. V první části se jedná o regionální pohled na prostorovou distribuci sesuvů, zda je jejich rozmístění náhodné, či …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BŘEŽNÝ, Michal. Hluboce založené sesuvy slezské jednotky Moravskoslezských Beskyd. Ostrava, 2019. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta