Ing. Kamila Lajkepová

Bachelor's thesis

Konkurenční vyrovnanost v profesionálních týmových sportech v České republice a na Slovensku

Competitive Balance in Professional Team Sports in the Czech Republic and Slovakia
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Konkurenční vyrovnanost v profesionálních týmových sportech v České republice a na Slovensku“ je zjistit, jak se vyvíjela konkurenční vyrovnanost nejvyšších fotbalových a hokejových lig v České republice a na Slovensku a v Československu před rokem 1993. V první části je čtenář obeznámen s metodami, které budou využity při výpočtu statické a dynamické soutěžní vyrovnanosti …more
Abstract:
Subject of bachelor's thesis "The competitive balance in professional team sports in the Czech Republic and the Slovak Republic" is to determine how did the competitive balance of top football and ice-hockey leagues develop in the Czech Republic and the Slovak Republic and Czechoslovakia before 1993. In the first section the reader is familiarized with the methods that will be used in the calculation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaroslav Bil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy