Bc. Lucie Höklová

Diplomová práce

Integrace Ukrajinců na trhu práce v ČR

"The integration of the Ukrainians into the labour market in the Czech Republic".
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá integrací Ukrajinců na trh práce v České republice. Zkoumá vliv faktorů integrace na postavení Ukrajinců na trhu práce v České republice. Jejím cílem je odpovědět na otázku: "Jak jednotlivé faktory integrace ovlivňují postavení Ukrajinců na trhu práce v ČR?" Zkoumaná problematika je zasazena do širšího teoretického rámce založeného na znalosti teorií migrace. Práce podává …více
Abstract:
This diploma thesis considers the integration of the Ukrainians into the labour market in the Czech Republic. This thesis investigates influence of factors of the integration on the position of the Ukrainians into the labour market in the Czech Republic. The aim of the thesis is answer the question: "How particular factors of the integration influence the position of the Ukrainians into the labour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií