Mgr. Petra Kovačovská, Ph.D.

Diplomová práce

Opery Slovenského národného divadla a Národného divadla v Brne v kontexte kultúrnych politík

Opera of Slovak National Theater and National Theater in Brno in the context of cultural policies
Abstract:
Nowadays the topic of the opera theaters is frequent and often discussed. The thesis deals with theaters in the wider socio-cultural context and the dramaturgy of the two selected opera scenes. The work is divided into two major units. The first part describes the typology of theaters, theatrical systems in European countries, a cultural policy with its instruments and its development in Slovakia and …více
Abstract:
Tematika operných divadiel patrí v dnešnej dobe medzi frekventované a často diskutované. Diplomová práca sa zaoberá problematikou divadiel v širšom spoločensko-kultúrnom kontexte a dramaturgiou dvoch vybraných operných scén. Práca je členená na dva väčšie celky. V prvej časti je popisovaná typológia divadiel, divadelné systémy v európskych štátoch, kultúrna politika s jej nástrojmi a jej vývoj v Slovenskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Bohumil Nekolný
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta