Bc. Inka Tauchmanová, DiS.

Master's thesis

Pohledávky a opravné položky k pohledávkám

Claims and provisions for bad debts
Abstract:
Opravná položka k pohledávce představuje nepřímé a dočasné snížení hodnoty pohledávky zaúčtování do nákladů prostřednictvím opravné položky, přičemž účet pohledávky se nemění. Zákonná opravná položka může být tvořena jen k nepromlčeným pohledávkám. Odpis pohledávky znamená přímé a trvalé snížení hodnoty pohledávky zaúčtováním do nákladů.
Abstract:
Adjustments to claim an indirect and temporary impairment of receivables in the accounting of costs through adjustments, and account receivable does not change. Statutory provisions can be made only for outstanding receivables. Depreciation of assets is a direct and permanent impairment of assets in the accounts for expenses.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Ing. Eva Klímová
  • Reader: prof. Ing. Josef Hruška, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting