Bc. Marie LEINEROVÁ

Diplomová práce

Stomatologická prevence a dentální hygiena u dětí v období školního věku v závislosti na výživě v kojeneckém věku

Dental prevention and dental hygiene by the children of younger school age in dependence of the nutrition in the infantile age.
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na stomatologickou prevenci a dentální hygienu u dětí mladšího školního věku. Průzkum informovanosti rodičovské veřejnosti v otázkách prevence a zubní hygieně prokázal, že většina dětí navštěvuje se svými rodiči zubního lékaře dvakrát ročně za účelem preventivní prohlídky, ale zároveň by většina rodičů uvítala návrat ke skupinovým preventivním prohlídkám v zubních ordinacích …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on dental prevention and hygiene in childern of primary school age. A survey of parental awareness in the question of prevention and dental hygiene shows that most children visit a dentist with their parents twice a year because of preventive inspection but the survey shows one more interesting thing. It is that a lot of parents would like to restore regular group preventive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 4. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEINEROVÁ, Marie. Stomatologická prevence a dentální hygiena u dětí v období školního věku v závislosti na výživě v kojeneckém věku. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta