Bc. Klára Baranová

Bachelor's thesis

Možnosti rozvoje komunikační schopnosti dítěte s poruchou autistického spektra

Possibilities of developing communication skills in a child with autistic spectrum disorders
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra a komunikace. Je rozdělena na teoretickou část a část výzkumnou. Teoretická část se zabývá poruchami autistického spektra, historií, dělením poruch autistického spektra a její triádou problémových oblastí. Obecně popisuje téma komunikace, její členění na verbální a neverbální komunikaci. Blíže se pak věnuje alternativní a augmentativní …viac
Abstract:
The thesis deals with problems of communication in children with autistic spectrum disorders. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with a topic of autistic spectrum disorders, history of autism, classification of autistic spectrum disorders and the triad of autism. Also the communication is described and its distribution into verbal and nonverbal communication …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta