Nikola Kutová

Master's thesis

Řízení rizik s ohledem na Basel II a Basel III

Risk management with respect on Basel II and Basel III
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit systém řízení rizik českých bank podle pravidel Basel II a připravenost českého bankovního systému na nová pravidla Basel III. První část se zaměřuje na definici rizik a způsoby jejich řízení podle Basel. Jsou v ní rozebrána jednotlivá rizika, která spadají do působnosti pravidel o kapitálové přiměřenosti každé banky. Druhá část se zaměřuje na charakteristiku …more
Abstract:
The aim of my thesis is to evaluate the risk management system of Czech banks according to the Basel II rules. In my thesis I also deal with the ability of the Czech banking system to accept new Basel III rules. The first part of my thesis focuses on definition of risks and methods of risk management according to Basel rules. They discuss diferent risks that they fall within activity to the rules on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2013
  • Supervisor: Tomáš Křížek
  • Reader: Marek Kolman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34198