Mgr. Bc. Lucie Čtveráčková, Ph.D.

Disertační práce

Vliv polutantů životního prostředí na jaterní homeostázu

Effect of environmental pollutants on liver tissue homeostasis
Anotace:
Játra mají širokou škálu funkcí, mezi jinými také detoxifikaci léků a cizorodých látek, tudíž ztráta jejich funkce vede často k závažným poškozením zdraví až smrti. Avšak játra jsou komplexním orgánem s jedinečnou regenerační kapacitou, která je umožněna spoluprací jednotlivých typů jaterních buněk k udržení tkáňové homeostázy. Jaterní kmenové a progenitorové buňky (LSPCs) jsou aktivovány především …více
Abstract:
Liver is a vital organ with wide array of functions, including also drug and xenobiotic detoxification, therefore loss of liver function leads to severe pathologies and eventually death. However, liver is a complex organ with unique regenerative capacity, enabled by coordinated interactions of various cell types to maintain liver tissue homeostasis. Adult liver stem/progenitor cells (LSPCs) can be …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Lenka Šindlerová, Ph.D., Dr hab. inż. Maciej Woźny, prof. UWM

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta