Bc. Gabriela Bělská

Diplomová práce

Fraudy a platební karty

Payment Cards Frauds
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou podvodů s platebními kartami a současnou situací bezhotovostního platebního styku v České republice. První část je věnována vývojem a historií platebních karet a jejich obecným rozdělením a také právní úpravě. Pokračuje rozebíráním bezpečnostních opatření, fyzickou a systémovou ochranou a podrobným výčtem náležitostí a ochranných prvků platebních karet. …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of payment card fraud and the current situation of non-cash payments in the Czech Republic. The first chapter deals with the development and history of payment cards, their general division and pertinent legislation. It continues with the analysis of security measures, physical and systemic protection and a detailed listing of requirements and payment card security …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Práce na příbuzné téma

Všechny práce