Bc. Nicola Gregorová

Bachelor's thesis

Návrh řešení skladového hospodářství v podniku Mlékárna Hlinsko, a.s.

The proposed solution of the stock holding in the company Mlékárna Hlinsko, a.s.
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá analýzou skladového hospodářství v podniku Mlékárna Hlinsko, a.s. Nejdříve se práce zabývá veškerými sklady společnosti a dále se zaměřuje na výrobní sklad. Poslední část řeší problémy výrobního skladu a navrhuje vhodné řešení.
Abstract:
This Bachelor task involves the study of current multiple warehouse policies and procedures, with a specific focus on the manufacturing warehouse. The report will identify problems and difficulties related to warehouse efficiencies and propose enhancements to current operations.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Andrea Seidlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gregorová, Nicola. Návrh řešení skladového hospodářství v podniku Mlékárna Hlinsko, a.s.. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Logistics Technologies