Jakub Moráček

Bakalářská práce

Prostředky individuální ochrany jednotlivce

Personal Protective Equipment
Anotace:
Bakalářská práce na zvolené téma ,,Individuální ochranné prostředky jednotlivce" je rozdě-lena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části se zabývám počátky civilní ochrany, válečnou historií a použití ochran-ných masek. Jsou zde uvedeny typy prvních ochranných masek a filtrů až po současné ochranné masky. Dále uvádím ochranné prostředky pro dospělé osoby, děti různých věko-vých kategorií …více
Abstract:
My thesis Individual personal protective equipment consists of two parts - practical and theoretical. In thetheoretical part I deal with the beginnings of civil protection, war history and full facepiece respirators usage. First types of full facepiece respirators and filter are listed here. Current full facepiece respirators are mentioned as well. I also focus on personal protective equipment for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Moráček, Jakub. Prostředky individuální ochrany jednotlivce. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva