Bc. Tomáš KOČÍ

Diplomová práce

Potenciální vliv vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany na stabilizaci kvalifikovaného obyvatelstva v Ústeckém kraji

Potential impact of the Prague - Dresden high-speed line on the stabilization of the qualified population in the Ústí nad Labem Region
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl zhodnotit vliv vysokorychlostní tratě (VRT) Praha-Drážďany na stabilizaci kvalifikovaného obyvatelstva v Ústeckém kraji za předpokladu existence terminálu na této trati v Ústí nad Labem. V teoretické části je pojednáno o klíčových konceptech vztahujících se k vysokorychlostním tratím, rezidenčním preferencím, migraci obyvatelstva apod. V praktické části je analyzován …více
Abstract:
This thesis aims to evaluate the influence of the Prague-Dresden high-speed rail (HSR) on the stabilization of the qualified population in the Ústí nad Labem Region, provided that the terminal exists on this route in Ústí nad Labem. In the theoretical part the key concepts relating to high-speed lines, residential preferences, population migration etc. are discussed. The practical part analyzes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOČÍ, Tomáš. Potenciální vliv vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany na stabilizaci kvalifikovaného obyvatelstva v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta