MUDr. David Rumpík, Ph.D.

Doctoral thesis

Etické a právní aspekty náhradního mateřství

Ethical and legal aspects of surrogate motherhood
Abstract:
Úvod Gestační surogátnost (GS), při níž je dítě koncipováno za použití vajíčka biologické matky a spermatu biologického otce a výsledné embryo je převedeno do dělohy náhradní matky, je poměrně nedávný jev, který byl zaveden do praxe až po prvním narození dítěte in vitro. GS je léčebná možnost pro ženy s určitými jasně definovanými zdravotní-mi problémy, která jim může pomoci mít své vlastní genetické …more
Abstract:
a kryoembryotransferem, a to ani v počtu klinických těhotenství, p = 0,593, ani v počtu porodů, p = 0,45. Velmi potěšující byl velmi malý počet vícečetných těhotenství, pouze 2,3 %. Nejpočetnější indikační skupinou byly ženy bez dělohy nebo s poškozením dělohy (65,3 %). Následovaly ženy s různými onemocněními nebo stavy, pro které by gravidita přestavovala ohrožení zdraví, dokonce i života (22,7 % …more
Abstract:
Background Gestational surrogacy whereby the child is conceived using the egg of an intended mother and the sperm of an intended father and the resulting embryo is trans-ferred to the uterus of a surrogate mother is a recent phenomenon. It was introduced only after the first in vitro child was born. Gestational surrogacy is a treatment option for women with certain clearly defined medical problems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2018
  • Supervisor: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
  • Reader: prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc., prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta