MUDr. David Rumpík, Ph.D.

Doctoral thesis

Etické a právní aspekty náhradního mateřství

Ethical and legal aspects of surrogate motherhood
Anotácia:
Úvod Gestační surogátnost (GS), při níž je dítě koncipováno za použití vajíčka biologické matky a spermatu biologického otce a výsledné embryo je převedeno do dělohy náhradní matky, je poměrně nedávný jev, který byl zaveden do praxe až po prvním narození dítěte in vitro. GS je léčebná možnost pro ženy s určitými jasně definovanými zdravotní-mi problémy, která jim může pomoci mít své vlastní genetické …viac
Anotácia:
a kryoembryotransferem, a to ani v počtu klinických těhotenství, p = 0,593, ani v počtu porodů, p = 0,45. Velmi potěšující byl velmi malý počet vícečetných těhotenství, pouze 2,3 %. Nejpočetnější indikační skupinou byly ženy bez dělohy nebo s poškozením dělohy (65,3 %). Následovaly ženy s různými onemocněními nebo stavy, pro které by gravidita přestavovala ohrožení zdraví, dokonce i života (22,7 % …viac
Abstract:
Background Gestational surrogacy whereby the child is conceived using the egg of an intended mother and the sperm of an intended father and the resulting embryo is trans-ferred to the uterus of a surrogate mother is a recent phenomenon. It was introduced only after the first in vitro child was born. Gestational surrogacy is a treatment option for women with certain clearly defined medical problems …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2018
  • Vedúci: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc., prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta