Alice MAULEOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská kazuistika u pacientky se syndromem krátkého střeva na domácí parenterální výživě

Nursing case report a patient with short bowel syndrome on home parenteral nutrition.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je ošetřovatelská kazuistika u pacientky se syndromem krátkého střeva dále jen (SBS) na domácí parenterální výživě dále jen (DPV). Hlavním cílem je popsat a přiblížit specifickou péči o pacienty s touto diagnózou v domácím prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Část teoretická obsahuje popis onemocnění, příčiny, příznaky, komplikace, zvláštnosti léčby …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is a nursing case in a patient with short bowel syndrome further (SBS) on Home Parenteral Nutrition (HPN ). The main objective is to describe and approach specific patient care with this diagnosis in the home environment. The thesis is divided into the theoretical and empirical part. The theoretical part contains a description of the disease, causes, symptoms, complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Petr Wohl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAULEOVÁ, Alice. Ošetřovatelská kazuistika u pacientky se syndromem krátkého střeva na domácí parenterální výživě. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra